FÖLJ OSS: LinkedIn

Annonserad rekrytering / search


Snabbfakta om tjänsten ”Annonserad Search”

1. Team- och situationsanalys:

Arbetet inleds med en omsorgsfull situationsanalys. Vi studerar nyckelfaktorer som befattning, arbetsgrupp, företagskultur, mål och resurser, vilka påverkar den aktuella tjänsten och dess inriktning, direkt eller indirekt. Därefter gör vi en teamanalys för att få en så god bild som möjligt av teamets sammansättning och personkemi.


2. Annonsering:

En sökprofil utarbetas, med team- och situationsanalysen som bas. Sökprofilen är ett viktigt hjälpmedel för att kunna utforma en platsannons som appellerar till den aktuella målgruppen samt för att ta fram en kostnadseffektiv mediemix.


3. Intervju och test:

Alla kandidater får en objektiv presentation av företaget och tjänsten. Vi djupintervjuar dem, och låter dem gå igenom personlighetstester, med rätt att få ta del av sitt personliga testresultat. Arbetet med gallring och urval är situationsanpassat och sker steg för steg.


4. Kandidatpresentation:

Finalistkandidaterna presenteras för uppdragsgivaren som får ett objektivt underlag för sitt rekryteringsbeslut. Om så önskas deltar vi i uppdragsgivarens finalintervjuer. Annars tar vi en diskussion efteråt. Då presenterar vi såväl våra intervjuintryck som resultaten från kandidaternas personlighetstest.


5. Uppföljning:

Resultatet av rekryteringen följs regelbundet upp under två år. Syftet är att se hur den utvalde kandidaten utvecklas i sin roll i organisationen. Uppföljningen gör att vi kan lämna tolv månaders ansvarsåtagande på en av oss rekommenderad kandidat, förutsatt att en team- och situationsanalys genomförts i samband med rekryteringsprocessen.

Hemsida av KA Webbyrå Stockholm